SẢN PHẨM PHẦN MỀM

PHẦN MỀM KẾ TOÁN

Hỗ trợ doanh nghiệp lập các hồ sơ và thực hiện các giao dịch liên quan đến nghiệp vụ của bảo hiểm xã hội Việt Nam.Cam kết với khách hàng về chất lượng dịch vụ, hỗ trợ sau bán hàng…

Chi tiết

PM QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Hỗ trợ doanh nghiệp lập các hồ sơ và thực hiện các giao dịch liên quan đến nghiệp vụ của bảo hiểm xã hội Việt Nam.Cam kết với khách hàng về chất lượng dịch vụ, hỗ trợ sau bán hàng…

Chi tiết

THIẾT KẾ WEB

Hỗ trợ doanh nghiệp lập các hồ sơ và thực hiện các giao dịch liên quan đến nghiệp vụ của bảo hiểm xã hội Việt Nam.Cam kết với khách hàng về chất lượng dịch vụ, hỗ trợ sau bán hàng…

Chi tiết

CÁC DỊCH VỤ CUNG CẤP

THÀNH LẬP CÔNG TY

Hỗ trợ doanh nghiệp lập các hồ sơ và thực hiện các giao dịch liên quan đến nghiệp vụ của bảo hiểm xã hội Việt Nam.Cam kết với khách hàng về chất lượng dịch vụ, hỗ trợ sau bán hàng…

Chi tiết

CHỮ KÝ SỐ

Hỗ trợ doanh nghiệp lập các hồ sơ và thực hiện các giao dịch liên quan đến nghiệp vụ của bảo hiểm xã hội Việt Nam.Cam kết với khách hàng về chất lượng dịch vụ, hỗ trợ sau bán hàng…

Chi tiết

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Hỗ trợ doanh nghiệp lập các hồ sơ và thực hiện các giao dịch liên quan đến nghiệp vụ của bảo hiểm xã hội Việt Nam.Cam kết với khách hàng về chất lượng dịch vụ, hỗ trợ sau bán hàng…

Chi tiết

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hỗ trợ doanh nghiệp lập các hồ sơ và thực hiện các giao dịch liên quan đến nghiệp vụ của bảo hiểm xã hội Việt Nam.Cam kết với khách hàng về chất lượng dịch vụ, hỗ trợ sau bán hàng…

Chi tiết

PM BẢO HIỂM ĐIỆN TỬ

Hỗ trợ doanh nghiệp lập các hồ sơ và thực hiện các giao dịch liên quan đến nghiệp vụ của bảo hiểm xã hội Việt Nam.Cam kết với khách hàng về chất lượng dịch vụ, hỗ trợ sau bán hàng…

Chi tiết

DỊCH VỤ KHẮC DẤU

Hỗ trợ doanh nghiệp lập các hồ sơ và thực hiện các giao dịch liên quan đến nghiệp vụ của bảo hiểm xã hội Việt Nam.Cam kết với khách hàng về chất lượng dịch vụ, hỗ trợ sau bán hàng…

Chi tiết
– Thông tin tư vấn

   02463 290 360
   0979 899 775

– Download
PM Kế toán miễn phí HTKK 3.3.7 Tải TeamViewer 4
– Mẫu hợp đồng & văn bản

SẢN PHẨM PHẦN MỀM KẾ TOÁN

Kế toán thương mại, dịch vụ

Quản lý số liệu liên năm trên phần mềm.Khai báo các tuỳ chọn và quản lý các màn hình nhập liệu: Thu, chi, nhập, xuất …

Kế toán đơn vị chủ đầu tư

Cập nhật các chứng từ: Khai báo mới công cụ dụng cụ, điều chỉnh tăng giảm giá trị công cụ dụng cụ, khai báo giảm công cụ ….

Kế toán Xây dựng

Phần mềm cho phép người sử dụng kết xuất ra file Excel để tích hợp với phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế của Tổng cục thuế…

Kế toán ngành Dược phẩm

Cập nhật các chứng từ: Phiếu xuất kho vật tư cho sản xuất hoặc sử dụng, phiếu nhập kho thành phẩm…

Kế toán sản xuất

Cập nhật các chứng từ: Phiếu xuất kho vật tư cho sản xuất hoặc sử dụng, phiếu nhập kho thành phẩm, phiếu xuất điều chuyển…

Kế toán thương mại, dịch vụ

Quản lý số liệu liên năm trên phần mềm. Khai báo các tuỳ chọn và quản lý các màn hình nhập liệu: Thu, chi, nhập, xuất …

VIDEO VÀ TIN TỨC